CodiProg USB

  • Poland
  • England
  • Spain
  • German

Najczęściej wybierane elementy wyposażenia dodatkowego:

Kabel H3 (CodiprogMK2USB)
Kabel do zerowania przebiegu – BMW CAS 4 – 5M48H (MC9S12XEP100)
 Cena:250 Euro (Brutto)
Kabel C12/2
Kabel do odczytu pamięci I2C, SPI, SP08, Microwire 8bit i 16bit w obudowie SOIC8 (SO8).
 Cena:28 Euro (Brutto)
Kabel C14/2
Kabel do odczytu pamięci I2C, SPI, SP08, Microwire 8bit i 16bit w obudowie DIP8. 
 Cena:28 Euro (Brutto)
Kabel H1/2 (CodiprogMK1USB)
Kabel do odczytu pamięci eeprom i flash w mikrokontrolerach firmy Freescale i Motorola.
 Cena:50 Euro (Brutto)
Kabel H1/3 (CodiprogMK2USB)
Kabel do odczytu pamięci eeprom i flash w mikrokontrolerach firmy Freescale i Motorola.
 Cena:50 Euro (Brutto)
Converter C12/C14
Converter współpracujący z oryginalnymi kablami C12 i C14 pochodzącymi z urządzenia DiagProgIII.<  Cena:15 Euro (Brutto)
Converter H1
Converter współpracujący z oryginalnym kablem H1 pochodzący z urządzenia DiagProgIII.
 Cena: 15 Euro (Brutto)