CodiProg USB

  • Poland
  • England
  • Spain
  • German

 

MK2wersja

Nowy program CodiProgMK2USB(Windows 2000, XP, Vista, NT) wersja instalacyjna
Program ten jest przeznaczony dla wszystkich CodiProgMK2USB sprzedawane po 01.01.2013
CodiProgMK2USB – Instrukcja obsługi

MK1wersja

CodiProgMK1USB (Windows 2000, XP, Vista, NT) wersja instalacyjna
CodiProgMK1USB – Instrukcja obsługi

Adobe Acrobat Reader

 


Oprogramowanie CodiProgUSB (CodiProgUSB Setup.exe) przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla Klientów którzy zakupili oprogramowanie wraz z urządzeniem CodiProg USB bezpośrednio od firmy Elprosys lub jej autoryzowanego Przedstawiciela. Oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej i korzystać z niego tylko i wyłącznie wraz z zakupionym urządzeniem. Szczegóły korzystania z oprogramowania określa umowa licencyjna. W przypadku pobrania oprogramowania z naruszeniem w/w warunków należy je natychmiast usunąć z dysku twardego komputera (najpóźniej w ciągu 24 godzin od pobrania) pod rygorem zawiadomienia odpowiednich organów ścigania.