CodiProg USB

  • Poland
  • England
  • Spain
  • German

Elprosys Sp. z o.o.

ul. Tarnogórska 140
44-102 Gliwice
tel: +48 32 301 2 301
fax: +48 32 301 2 302
e-mail:office@elprosys.com

KRS 0000137564 przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
NIP 648-24-29-608
Regon: 277920881
NIP EU: PL6482429608
Wysokość kapitału zakładowego 700.000 PLN

Konto Bankowe:

PKO S.A. I Oddział w Gliwicach
71 1240 1343 1111 0010 0272 3656
PL 71 1240 1343 1111 0010 0272 3656 (in PLN)
PL 46 1240 1343 1978 0010 1669 4540 (in €)
SWIFT: PKOPPLPW
Bank Sort Code: 12401343
Account ID: 1978001016694540


Formularz Kontaktowy